ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52η 19-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
471 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού διαδικασία διαπραγμάτευσης για την Σίτιση Μαθητών του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019
52 19-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ