ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 50η 11-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ
458 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια: Προμήθεια υλικών καθ-τας και ευπρεπισμού, λοπών ειδών υγιεινής και προμήθεια σάκων απορριμμάτων για τα έτη 2018-2019 του Δήμου Αρταίων και των νομικών Προσώπων ετών 2018-2019 και ( για το Δήμο Αρταίων προαίρεση 30%)
459 2. Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την ετήσια Τουριστική Προβολή του Δήμου Αρταίων – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.
50 11-9-2018 ΕΚΤΑΚΤΗ