Διευθύντρια: Ανδρέου Μαρία
26813 62289
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊσταμένη: Λιάγκα Αγγελική
26813 62136
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προϊστάμενος: Αρκουμάνης Αθανάσιος
26813 62115
Αποστολόπουλος Νικόλαος
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Προϊσταμένη: Ζιώγα Αμαλίτσα
Μολώνη Θεοδώρα