Διευθύντρια: Ανδρέου Μαρία
26813 62289
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Προϊστάμενος: Ζώης Απόστολος
26813 62198
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Προϊστάμενη: Λιάγκα Αγγελική
26813 62136