Διευθύντρια: Γρύλλια Σοφία
26813 62205
Γραμματεία
26813 62230
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Προϊστάμενος: Σακκάς Άγγελος
26813 62227
26813 62229
Κακκάβα Αντωνία
26813 62228
Κεφάλας Κύρκος
26813 62209
Κοντοστέργιου Αγορίτσα
26813 62214
Σιώζου Αικατερίνη
26813 62235
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προϊσταμένη: Νούτση Μιράντα
26813 62226
Γιαµούρης Ευάγγελος
26813 62225
Μπαλατσούκας Θεόδωρος
26813 62223
Ρίζου Ευαγγελία
26813 62224
Βλάβες ηλεκτροφωτισμού
26813 62230
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Προϊστάμενος: Σακκάς Βασίλειος
26813 62236
Γκανιάτσα Ευαγγελία
26813 62237
26813 62235
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊστάμενος: Τζελέπης Γεώργιος
26813 62228
Πάνου Ιωάννης
26813 62208