Διευθύντρια: Κίτσιου Βασιλική
26813 62271
Γραμματεία: Λύκου Άννα - Μαρία
26813 62269
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προϊστάμενος: Χασκής Δηµήτριος
26813 62270
Λογιστήριο: Ζώης Απόστολος
26813 62198
Λογιστήριο: Μπακόλας Δηµήτριος
26813 62267
Λογιστήριο: Γεωργίου Γεώργιος
26813 62266
Λογιστήριο: Κοσμάς Λάμπρος
26813 62171
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Προϊστάμενος: Πετσιµέρης Άγγελος
26813 62243
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών: Σφήκα Χαριτίνη
26813 62240
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών: Πάνου Ιωάννης
26813 62208
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών: Τσεκούρα Καλλιόπη
26813 62157
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Προϊστάμενος: Παππάς Χρήστος
26813 62272
26813 62103
Χρήστου Ζωή
26813 62273
Ζιώγα Αμαλίτσα
26813 62206
Μάκη Βέρα
26813 62274
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προϊστάμενη: Παλαιοδήµου Αθηνά
26813 62275
Εισπράξεις - Ταμείο: Χαλάστρας Χρυσοβαλάντης
26813 62210
Παλιούρα Ζωή
26813 62277
Μπέκιου Γεωργία
26813 62276