Διευθύντρια: Κίτσιου Βασιλική
26813 62271
Γραμματεία: Λύκου Άννα - Μαρία
26813 62269
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προϊστάμενος: Ζώης Απόστολος
26813 62198
Γεωργίου Γεώργιος
26813 62266
Κοσμάς Λάμπρος
26813 62171
Μπακόλας Δηµήτριος
26813 62267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Προϊστάμενος: Πετσιµέρης Άγγελος
26813 62243
Σφήκα Χαριτίνη
26813 62240
Τσεκούρα Καλλιόπη
26813 62157
Χαιρέτη Αγγελική
26813 62173
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Προϊστάμενος: Παππάς Χρήστος
26813 62272
26813 62103
Ζιώγα Αμαλίτσα
26813 62206
Μάκη Βέρα
26813 62274
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Προϊσταμένη: Μέγα Κωνσταντίνα
26813 62275
Μπέκιου Γεωργία
26813 62276
Χρήστου Ζωή
26813 62277
Εισπράξεις - Ταμείο: Χαλάστρας Χρυσοβαλάντης
26813 62210