Διευθύντρια: Τόλη Σταυρούλα
26813 62282
Γραμματεία
26813 62137
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Προϊσταμένη: Κουτσούµπα Αλεξία
26813 62299
Ληξιαρχείο: Παπαγεωργίου Σοφία
26813 62299
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης: Ζάγκλης Αθανάσιος
26813 62242
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης: Μάνθος Κωνσταντίνος
26813 62242
Γραφείο Δηµοτικής Κατάστασης: Χαλιά Μαρία
26813 62297
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προϊσταμένη: Πανούτσου Ευσταθία
26813 62212
Σαπρίκης Ελευθέριος
26813 62213
Σκαμνέλου Κωνσταντίνα
26813 62137
Ζουμπούλη Χριστίνα
26813 62167
Πρωτόκολλο: Κοντοδήµα Αναστασία
26813 62207
Πρωτόκολλο: Δήµος Γεώργιος
26813 62293
Πρωτόκολλο: Γέµου - Φώτου Ευσταθία
26813 62294
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Προϊσταμένη: Παλαιοδήμου Αθηνά
26813 62238
Νούτσου Μαρίνα
26813 62145