Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Αρταίων

Σε διαβούλευση τίθεται το Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Αρταίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους στο e-mail tpe@arta.gr μέχρι και την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017

Κανονιστική Απόφαση για τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης ΑμΕΑ

Στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αρταίων έχει κατατεθεί από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία σχέδιο Κανονιστικής Απόφασης για τη διάθεση θέσεων στάθμευσης γενικής χρήσης ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου αλλά και ατομικής χρήσης πλησίον του τόπου διαμονής τους. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της […]