Διευθύντρια: Βασιλάκη Μαριάννα
26813 62177
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Προϊσταμένη: Μωραϊτη Σοφία
26813 62160
Κομηλάγιου Δήμητρα
26813 62107
Παπαϊωάννου Αικατερίνη
26813 62161
Πατσιούρα Κωνσταντίνα
26810 24897
Τάγκα Ευανθία
26813 62161
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Προϊσταμένη: Μέλιου Αργυρώ
26813 62139
Μάρκου Άννα
26813 62162
Ρίζος Ηλίας
26813 62162