Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Βασιλάκη Μαριάννα
26813 62177
Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού
Προϊστάμενη: Μωραϊτη Σοφία
26813 62160
Τάγκα Ευανθία
26813 62161
Παπαϊωάννου Αικατερίνη
26813 62161
Κομηλάγιου Δήμητρα
26813 62107
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
Προϊστάμενη: Μέλιου Αργυρώ
26813 62139
Μάρκου Αννα
26813 62162